Transporto vadybininkų kursai

Licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų (Transporto vadybininkų) pasiruošimas profesinės kompetencijos egzaminui LTSA

Mokymo kursai skirti  asmenims suteikti reikiamų žinių pasirengti licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančio asmens (transporto vadybininko) profesinės kompetencijos egzaminui LTSA.

 

Įmonė, kuri pageidauja gauti licenciją kroviniams ar keleiviams pervežti, privalo turėti darbuotoją, kuris turi turėti galiojantį ir profesinę kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.
Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, egzaminavimas vykdomas LTSA. Asmeniui išlaikius egzaminą išduodamas pažymėjimas, kuriuo patvirtinama profesinė kompetencija pagal reglamentą (EB) Nr. 1071/2009.
Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų transporto veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 30 transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai, transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas, skaičius neribojamas.

Transporto vadybininkų mokymo kursų moduliai bei trukmė

Pagrindinis mokymo kursas ir krovinių vežimas vidaus maršrutais | 1 modulis | 99 €

Pagrindinio mokymo kurso metu nagrinėjama civilinė teisė, komercinė teisė, socialinė teisė, mokesčių teisė, įmonės verslo ir finansų valdymas, įėjimas į rinką, techniniai standartai ir techniniai veiklos aspektai, saugus eismas keliuose,  analizuojami skundai dėl atlyginimo už transportuojant patirtus nuostolius, sugadintus krovinius, už pavėluotą pristatymą, aiškinamas sąskaitų išrašymas už krovinio vežimo kelių transportu paslaugas, Incoterms reikšmė ir taikymas, pagalbinių transporto įmonių kategorijos, jų vaidmuo, funkcijos, statusas, kelių transporto paslaugų rinkos organizavimo, krovinių tvarkymo, logistikos taisyklės, krovinių tvarkymo ir krovos įtaisai, pakrovimo-iškrovimo tvarka, krovinių išdėstymas, tvirtinimas, blokavimas, gyvūnų vežimo taisyklės, vairuotojų darbo ir poilsio režimas pagal AETR konvenciją.

Trukmė:

16 ak. val.
3 dienos – nuo pirmadienio iki trečiadienio, mokymams vykstant nuo 10 val.
3 dienos – antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais, mokymams vykstant nuo 16 val.

Kaina: 99 €

Teorinė dalis – (aiškinami multimedijos pagalba teisės aktai pagal numatyto egzamino temas LTSA)

Praktinė dalis – (kompiuterinių testų sprendimas pagal numatyto egzamino temas LTSA)

Pastaba: Analogiška testų sprendimo programa, naudojamai LTSA programai.

Pagrindinis mokymo kursas ir krovinių vežimas vidaus ir tarptautiniais maršrutais | 2 modulis | 169 €

(Pagrindinio mokymo kurso metu nagrinėjama civilinė teisė, komercinė teisė, socialinė teisė, mokesčių teisė, įmonės verslo ir finansų valdymas, įėjimas į rinką, techniniai standartai ir techniniai veiklos aspektai, saugus eismas keliuose, analizuojami skundai dėl atlyginimo už transportuojant patirtus nuostolius, sugadintus krovinius, už pavėluotą pristatymą, aiškinamas sąskaitų išrašymas už krovinio vežimo kelių transportu paslaugas, Incoterms reikšmė ir taikymas, pagalbinių transporto įmonių kategorijos, jų vaidmuo, funkcijos, statusas, kelių transporto paslaugų rinkos organizavimo, krovinių tvarkymo, logistikos taisyklės, krovinių tvarkymo ir krovos įtaisai, pakrovimo-iškrovimo tvarka, krovinių išdėstymas, tvirtinimas, blokavimas, gyvūnų vežimo taisyklės,  nagrinėjama Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR), taisyklės ir pareigos, Pasienio formalumai, tranzito dokumentai ir TIR knygelių tvarkymas, Kelių transporto priemonių vairuotojų darbo ir poilsio režimas pagal AETR konvenciją, Kelių transporto priemonių kombinuotas vežimas vagonais, Pavojingų krovinių ir atliekų vežimo kelių transporto priemonėmis taisyklės, Greitai gendančių maisto produktų tarptautinio vežimo ir vežimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) tvarka ir procedūros)

Trukmė:

24 ak. val.
3 dienos – nuo pirmadienio iki trečiadienio, mokymams vykstant nuo 10 val.
3 dienos – antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais, mokymams vykstant nuo 16 val.

Kaina: 169 €

Teorinė dalis – (aiškinami multimedijos pagalba teisės aktai pagal numatyto egzamino temas LTSA)

Praktinė dalis – (kompiuterinių testų sprendimas pagal numatyto egzamino temas LTSA)

Pastaba: Analogiška testų sprendimo programa, naudojamai LTSA programai.

Pagrindinis mokymo kursas ir keleivių vežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais | 3 modulis | 99 €

(Pagrindinio mokymo kurso metu nagrinėjama civilinė teisė, komercinė teisė, socialinė teisė, mokesčių teisė, įmonės verslo ir finansų valdymas, įėjimas į rinką, techniniai standartai ir techniniai veiklos aspektai, saugus eismas keliuose,  analizuojami skundai dėl atlyginimo už keleivių sužalojimą arba jų bagažo sugadinimą vežimo metu įvykus avarijai, už vėlavimus, sąskaitos išrašymą už keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas reglamentuojančių taisyklių taikymas, keleivių ir bagažo vežimo kelių transporto taisyklės, Autobusų vairuotojų darbo ir poilsio laiko apskaita, vežėjų atsakomybė, vairuotojų darbo ir poilsio režimas pagal AETR konvenciją)

Trukmė:

16 ak. val.
3 dienos – nuo pirmadienio iki trečiadienio, mokymams vykstant nuo 10 val.
3 dienos – antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais, mokymams vykstant nuo 16 val.

Kaina: 99 €

Teorinė dalis – (aiškinami multimedijos pagalba teisės aktai pagal numatyto egzamino temas LTSA)

Praktinė dalis – (kompiuterinių testų sprendimas pagal numatyto egzamino temas LTSA)

Pastaba: Analogiška testų sprendimo programa, naudojamai LTSA programai.

Pagrindinis mokymo kursas ir keleivių vežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo ir tarptautiniais maršrutais | 4 modulis | 169 €

(Pagrindinio mokymo kurso metu nagrinėjama civilinė teisė, komercinė teisė, socialinė teisė, mokesčių teisė, įmonės verslo ir finansų valdymas, įėjimas į rinką, techniniai standartai ir techniniai veiklos aspektai, saugus eismas keliuose,  analizuojami skundai dėl atlyginimo už keleivių sužalojimą arba jų bagažo sugadinimą vežimo metu įvykus avarijai, už vėlavimus, sąskaitos išrašymą už keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas reglamentuojančių taisyklių taikymas, keleivių ir bagažo vežimo kelių transporto taisyklės, Autobusų vairuotojų darbo ir poilsio laiko apskaita, vežėjų atsakomybė, Mokymo kursų metu nagrinėjamos keleivių gabenimo kelių transportu rinkos organizavimo taisyklės, taisyklių taikymas pradedant teikti keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas, keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės, vairuotojų darbo ir poilsio režimas pagal AETR konvenciją)

Trukmė:

24 ak. val.
3 dienos – nuo pirmadienio iki trečiadienio, mokymams vykstant nuo 10 val.
3 dienos – antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais, mokymams vykstant nuo 16 val.

Kaina: 169 €

Teorinė dalis – (aiškinami multimedijos pagalba teisės aktai pagal numatyto egzamino temas LTSA)

Praktinė dalis – (kompiuterinių testų sprendimas pagal numatyto egzamino temas LTSA)

Pastaba: Analogiška testų sprendimo programa, naudojamai LTSA programai.

Pagrindinis mokymo kursas ir krovinių vežimas vidaus ir tarptautiniais maršrutais ir keleivių vežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo ir tarptautiniais maršrutais | 5 modulis | 199 €

(Pagrindinio mokymo kurso metu nagrinėjama civilinė teisė, komercinė teisė, socialinė teisė, mokesčių teisė, įmonės verslo ir finansų valdymas, įėjimas į rinką, techniniai standartai ir techniniai veiklos aspektai, saugus eismas keliuose, analizuojami skundai dėl atlyginimo už transportuojant patirtus nuostolius, sugadintus krovinius, už pavėluotą pristatymą, aiškinamas sąskaitų išrašymas už krovinio vežimo kelių transportu paslaugas, Incoterms reikšmė ir taikymas, pagalbinių transporto įmonių kategorijos, jų vaidmuo, funkcijos, statusas, kelių transporto paslaugų rinkos organizavimo, krovinių tvarkymo, logistikos taisyklės, krovinių tvarkymo ir krovos įtaisai, pakrovimo-iškrovimo tvarka, krovinių išdėstymas, tvirtinimas, blokavimas, gyvūnų vežimo taisyklės,  nagrinėjama Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR), taisyklės ir pareigos, Pasienio formalumai, tranzito dokumentai ir TIR knygelių tvarkymas, Kelių transporto priemonių vairuotojų darbo ir poilsio režimas pagal AETR konvenciją, Kelių transporto priemonių kombinuotas vežimas vagonais, Pavojingų krovinių ir atliekų vežimo kelių transporto priemonėmis taisyklės, Greitai gendančių maisto produktų tarptautinio vežimo ir vežimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) tvarka ir procedūros, analizuojami skundai dėl atlyginimo už keleivių sužalojimą arba jų bagažo sugadinimą vežimo metu įvykus avarijai, už vėlavimus, sąskaitos išrašymą už keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas reglamentuojančių taisyklių taikymas, keleivių ir bagažo vežimo kelių transporto taisyklės, Autobusų vairuotojų darbo ir poilsio laiko apskaita, vežėjų atsakomybė)

Trukmė:

40 ak. val.
3 dienos – nuo pirmadienio iki trečiadienio, mokymams vykstant nuo 10 val.
3 dienos – antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais, mokymams vykstant nuo 16 val.

Kaina: 189 €

Teorinė dalis – (aiškinami multimedijos pagalba teisės aktai pagal numatyto egzamino temas LTSA)

Praktinė dalis – (kompiuterinių testų sprendimas pagal numatyto egzamino temas LTSA)

Pastaba: Analogiška testų sprendimo programa, naudojamai LTSA programai.

Paskaitos vyksta mokymo centre „Rigveda“ Išsamiau dėl mokymų teirautis

Kaunas

Adresas: Vytauto pr. 57-2, (prie Akropolio, šalia autobusų stoties)
Telefonas: +370 680 38 541
El. paštas: rigveda@rigveda.lt

Naujos grupės

Vilnius

Adresas: Viršuliškių g. 40 (PC Mada, įėjimas iš lauko, II a.)
Telefonas:+370 657 73 636
El. paštas: vilnius@rigveda.lt

Registruotis

Transporto vadybininkų mokymo kursų mokiniams:

  • Išduodame susistemintą ir nuolatos atnaujinamą Transporto vadybininkų mokomąją medžiagą
  • Sudarome galimybę nuotoliniu būdu spręsti testus ir praktines užduotis, prisijungus prie mokymo centro duomenų bazės
  • Suteikiame individualias konsultacijas sprendžiant testus ir praktines užduotis
  • Testai ir praktinės užduotys atnaujinami nuolat tik atsiradus naujiems pakeitimams
  • Testų klausimai, praktinės užduotys savo turiniu ir atsakymais panašūs į LTSA inspekcijos egzamino klausimus ir užduotis.
Transporto vadybininkų egzaminavimas ir pažymėjimų išdavimo tvarka:

Prašymų teikimas
Inspekcijai prašymas laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą gali būti teikiamas
Asmeniui tiesiogiai atvykus į Inspekciją
Elektroniniu būdu (šiuo atveju prašymas ir reikiami dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu,)
registruojantis į egzaminą internetu Vadovaukitės Registracijos į egzaminą internetu vartotojo vadovu

Asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą, turi pateikti Inspekcijai prašymą:

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

Terminai:Prašymas Inspekcijoje laikyti egzaminą ir dokumentai teikiami ne vėliau kaip vieną dieną prieš egzaminą.

Inspekcijoje egzaminai vyksta pagal patvirtintą grafiką:
Vilniaus regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią ketvirtadienį;
Kauno regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą ketvirtadienį;
Klaipėdos regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį;
Panevėžio regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį;
Šiaulių regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą antradienį.

Jei egzamino ir švenčių dienos sutampa, egzaminuojama pirmą darbo dieną po švenčių.
Profesinės kompetencijos pažymėjimas galioja neterminuotai.

Egzaminavimo tvarka:

Transporto vadybininkų egzaminas, laikomas Inspekcijoje, susideda iš dviejų dalių – pagrindinės dalies ir papildomos dalies.

Papildoma dalis laikoma pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis:
krovinių vežimo vidaus maršrutais
krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais
keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais
keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais
Egzaminuojamasis gali laikyti vieną ar kelias dalis pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis vienu metu. Vienai egzamino daliai skiriama ne daugiau kaip 45 min., tačiau bendra egzamino trukmė neturi viršyti 4 val.

Laikantiems transporto vadybininkų egzaminą Inspekcijoje į egzamino bilietą įtraukiama:
20 pagrindinės dalies klausimų, iš kurių 10 klausimų skirti bendrųjų dalykų bei sričių žinioms įvertinti ir 10 klausimų praktinei užduočiai spręsti, ir po 25 klausimus iš atitinkamos papildomos dalies
25 klausimai tik iš atitinkamos papildomos dalies, jei egzaminuojamasis jau buvo išlaikęs transporto vadybininkų egzaminą ir turi profesinės kompetencijos pažymėjimą, tačiau pageidauja egzaminą laikyti pagal kitą licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšį.

Asmenys, kurių profesinės kompetencijos pažymėjimo galiojimas baigėsi iki 2012 m. vasario 19 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymui Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, laiko egzaminą tik iš papildomos dalies. Egzamino bilietą sudaro 20 klausimų iš atitinkamos papildomos dalies.

Asmuo išlaiko egzaminą, jei laikydamas transporto vadybininkų egzaminą teisingai atsako į ne mažiau kaip 15 klausimų iš pagrindinės dalies ir ne mažiau kaip į 20 arba 16 atitinkamos papildomos dalies klausimų, kai papildomos dalies bilietą sudaro atitinkamai 25 arba 20 klausimų.

Jeigu iš visų egzamino metu laikytų dalių teigiamai įvertintos ne visos dalys, egzaminas neišlaikytas, tačiau egzamino metu gautas teigiamas atitinkamos dalies įvertinimas galioja vienerius metus ir įskaitomas perlaikant egzaminą.

Egzaminui galima pasiruošti savarankiškai arba išklausius mokymo kursus. Temos, iš kurių egzamino metu tikrinamos žinios, yra nustatytos Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 3-124.

Temų sąrašą rasite čia.

Rekomenduojami teisės aktai ir kita literatūra, iš kurios sudaromi egzamino testų klausimai, pateikiama rekomenduojamos literatūros sąraše, kurį galima rasti čia