TR 2 (traktorių nuo 60 kw vairuotojų mokymas)

Nuolat organizuojame TR1, TR2, SZ ir SM kategorijų traktorininkų kursus:

TR2 kategorijos traktorių vairuotojai, gali vairuoti ratinius ir vikšrinius traktorius nuo 60kW galios.
TR2 nuo 60kW galios traktorių kategoriją asmenys gali laikyti nuo 17 metų eksternu arba kursuose.

TR2 eksternu nuo 17 m.

Egzaminą eksternu gali laikyti ūkininkai ir šeimos nariai bei kiti žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys

Reikalingi dokumentai:

 • Dokumentas, liudijantis, kad esate ūkininko šeimos narys (gimimo liudijimas arba dokumentas apie šeimos sudėtį)
 • Medicininė pažyma (turi galioti II grupė)
 • 1 nuotrauka 3 x 4
 • Asmens dokumentas

Pažymėjimai galioja visose Europos šalyse !

Mokiniai registruojami nuolat, teirautis:

Jurbarkas

Tel: 8 657 75235
El.paštas: jurbarkas@rigveda.lt

Kursų kainos

Kaunas

Tel: 8 657 73975
El.paštas: molas@rigveda.lt

Kursų kainos

Marijampolė

Tel:8 699 33123
El.paštas: marijampole@rigveda.lt

Kursų kainos

Alytus

Tel: 8 657 78896
El.paštas: alytus@rigveda.lt

Kursų kainos

Ukmergė

Tel: 8 657 72734
El.paštas: ukmerge@rigveda.lt

Kursų kainos

Vilnius

Tel: 8 657 71351
El.paštas: laisve@rigveda.lt

Kursų kainos

Panevėžys

Tel: 8 657 89787
El.paštas: panevezys@rigveda.lt

Kursų kainos

TR2 Kursuose nuo 17 m.

Mokymasis grupėje 5 sav. (200 ak.val.)

Į kursų kainą įskaičiuota ir teorija 72 ak. val., ir praktikos 128 ak. val., ir metodinė medžiaga, be to registruojantis už kursus galite mokėti ir dalimis.

Reikalingi dokumentai:

 • Medicininė pažyma (turi galioti II grupė)
 • 1 nuotrauka 3 x 4
 • Asmens dokumentas

Pažymėjimai galioja visose Europos šalyse !

Grupės organizuojamos nuolat. (žr. Naujos grupės)

Išsamiau dėl mokymų teirautis:

Jurbarkas

Tel: 8 657 75235
El.paštas: jurbarkas@rigveda.lt

Kursų kainos

Kaunas

Tel: 8 657 73975
El.paštas: molas@rigveda.lt

Kursų kainos

Marijampolė

Tel:8 699 33123
El.paštas: marijampole@rigveda.lt

Kursų kainos

Alytus

Tel: 8 657 78896
El.paštas: alytus@rigveda.lt

Kursų kainos

Ukmergė

Tel: 8 657 72734
El.paštas: ukmerge@rigveda.lt

Kursų kainos

Vilnius

Tel: 8 657 50794
El.paštas: zirmunai@rigveda.lt

Kursų kainos

Panevėžys

Tel: 8 657 89787
El.paštas: panevezys@rigveda.lt

Kursų kainos

Keičiame ir išduodame traktorininkų pažymėjimus:
 • Pasibaigus galiojimo laikui (išduotų iki 2000-06-01) ir pasibaigus galiojimo terminui (galioja 10m.)
 • Netinkamas naudoti (susidėvėjęs, sugadintas)
 • Pasikeitus turinčio asmens duomenims (pavardė, vardas)
 • Jeigu asmuo įgijo teisę vairuoti kitų kategorijų traktorius ir savaeiges mašinas, negu  nurodytos traktorininko pažymėjime.
 • Vietoj pamesto ar kitaip prarasto traktorininko pažymėjimo išduodamas naujas pažymėjimas (dublikatas), pateikus policijos įstaigos pažymą apie tai, kad traktorininko pažymėjimas nėra sulaikytas. Traktorininko pažymėjimas vietoj pamesto ar kitaip prarasto išduodamas pagal mokymo įstaigos archyvuose turimus duomenis apie įgytą traktorininko kvalifikaciją arba, jeigu traktorininko kvalifikacija buvo įgyta kitoje mokymo įstaigoje, tik gavus šios įstaigos raštišką patvirtinimą apie suteiktą traktorininko kvalifikaciją.
 • Kursų kaina 29 €

Keitimui reikalingi šie dokumentai:

 • Senas traktorininko pažymėjimas (orginalas)
 • Asmens dokumentas
 • Sveikatos pažymėjimas (forma 083-1/a)
 • 1 nuotrauka 3×4 cm
  Išsamiau teirautis:

Jurbarkas

Tel: 8 657 75235
El.paštas: jurbarkas@rigveda.lt

Kaunas

Tel: 8 657 73975
El.paštas: molas@rigveda.lt

Marijampolė

Tel:8 699 33123
El.paštas: marijampole@rigveda.lt

Kursų kainos

Alytus

Tel: 8 657 78896
El.paštas: alytus@rigveda.lt

Ukmergė

Tel: 8 657 72734
El.paštas: ukmerge@rigveda.lt

Kursų kainos

Vilnius

Tel: 8 657 50794
El.paštas: zirmunai@rigveda.lt

Panevėžys

Tel: 8 657 89787
El.paštas: panevezys@rigveda.lt

Kursų kainos

Traktorininkų (nusižengusiųjų) pažymėjimo grąžinimas

Norint susigrąžinti traktorininko pažymėjimą policijai turite pateikti šiuos dokumentus:

 • Asmens dokumentas
 • Medicininė pažyma, išduota po pažeidimo padarymo (galite išklausyti pas mus)
 • Pažymą iš profesinio mokymo teikėjo apie pakartotinai išlaikytą traktorininko kvalifikacijos egzaminą (galite išklausyti pas mus)
 • Alkoholio ir narkotikų žalos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, jei teisė vairuoti buvo atimta dėl neblaivumo

Pastaba: praradus traktorininko pažymėjimą vieneriems metams ar ilgiau privaloma perlaikyti kvalifikacijos egzaminą.

Reglamentuojantys traktorininko pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarką teisės aktai:

Grupės organizuojamos nuolat