SM (savaeigių mašinų vairuotojų mokymas)

Nuolat organizuojame TR1, TR2, SZ ir SM kategorijų traktorininkų kursus:

SM kategorija leidžia vairuoti savaeiges ne žemės ūkio mašinas (specialiosios žemės kasimo, transportavimo, melioracijos, miškų ūkio, kelių dangų rengimo ir priežiūros mašinos bei kitos savaeigės mašinos).

SM kategoriją gali laikyti nuo 17 metų turintys traktorininko pažymėjimą.

SM kategorijos kursai organizuojami pasirinkus vieną ar kelis žemiau nurodytus modulius:

I modulis: Žemės kasimo ir transportavimo mašinos.
Žemės kasimo ir transportavimo mašinų įranga, techninę priežiūra, žemės statiniai, naudojamos medžiagos, žemės statinių įrengimo savaeigėmis mašinomis, nagrinėjamos kelių eismo taisyklės, darbuotojų sauga ir sveikata, darbo ir administracinės teisės pradmenys.

II modulis: Dangų įrengimo ir remonto mašinos.
Dangų įrengimo ir remonto mašinų įranga, techninė priežiūra, kelių, aikščių ir gatvių klasifikacija, naudojamos medžiagos, dangų įrengimas ir remontas savaeigėmis mašinomis, nagrinėjamos kelių eismo taisyklės, darbuotojų sauga ir sveikata, darbo ir administracinės teisės pradmenys.

III modulis: Kelių ir aikščių priežiūros mašinos.
Savaeigių kelių ir aikščių priežiūros mašinų įranga, techninė priežiūrą, kelių ir aikščių elementai, dangų tipai, apželdinimo, apstatymo, naudojamos medžiagos, kelių ir aikščių priežiūros darbai, nagrinėjamos kelių eismo taisyklės, darbuotojų sauga ir sveikata, darbo ir administracinės teisės pradmenys.

SM kursai nuo 17 m.

Turintiems TR1, TR2 arba SZ kategoriją

Reikalingi dokumentai:

 • Asmens dokumentas
 • Išsilavinimo dokumentas (pagrindinis)
 • Traktorininko pažymėjimas (bent TR1 kateg.)
 • Medicininė pažyma (turi galioti II grupė)
 • 1 nuotrauka 3 x 4

Pažymėjimai galioja visose Europos šalyse !

Grupės organizuojamos nuolat. (žr. Naujos grupės)

Išsamiau dėl mokymų teirautis:

Jurbarkas

+370 657 75 235
jurbarkas@rigveda.lt

Kursų kainos

Kaunas

 +370 657 73 975
El.paštas: molas@rigveda.lt

Kursų kainos

Marijampolė

+370 699 33 123
El.paštas: marijampole@rigveda.lt

Kursų kainos

Alytus

+370 657 78 896
El.paštas: alytus@rigveda.lt

Kursų kainos

Ukmergė

+370 657 72 734
El.paštas: ukmerge@rigveda.lt

Kursų kainos

Vilnius

+370 657 50 794
El.paštas: zirmunai@rigveda.lt

Kursų kainos

Panevėžys

+370 657 89 787
El.paštas: panevezys@rigveda.lt

Kursų kainos

Keičiame ir išduodame traktorininkų pažymėjimus:
 • Pasibaigus galiojimo laikui (išduotų iki 2000-06-01) ir pasibaigus galiojimo terminui (galioja 10m.)
 • Netinkamas naudoti (susidėvėjęs, sugadintas)
 • Pasikeitus turinčio asmens duomenims (pavardė, vardas)
 • Jeigu asmuo įgijo teisę vairuoti kitų kategorijų traktorius ir savaeiges mašinas, negu  nurodytos traktorininko pažymėjime.
 • Vietoj pamesto ar kitaip prarasto traktorininko pažymėjimo išduodamas naujas pažymėjimas (dublikatas), pateikus policijos įstaigos pažymą apie tai, kad traktorininko pažymėjimas nėra sulaikytas. Traktorininko pažymėjimas vietoj pamesto ar kitaip prarasto išduodamas pagal mokymo įstaigos archyvuose turimus duomenis apie įgytą traktorininko kvalifikaciją arba, jeigu traktorininko kvalifikacija buvo įgyta kitoje mokymo įstaigoje, tik gavus šios įstaigos raštišką patvirtinimą apie suteiktą traktorininko kvalifikaciją.
 • Kursų kaina 29 €

Keitimui reikalingi šie dokumentai:

 • Senas traktorininko pažymėjimas (orginalas)
 • Asmens dokumentas
 • Sveikatos pažymėjimas (forma 083-1/a)
 • 1 nuotrauka 3×4 cm
  Išsamiau teirautis:

Jurbarkas

+370 657 75 235
jurbarkas@rigveda.lt

Kaunas

 +370 657 73 975
El.paštas: molas@rigveda.lt

Marijampolė

+370 699 33 123
El.paštas: marijampole@rigveda.lt

Alytus

+370 657 78 896
El.paštas: alytus@rigveda.lt

Ukmergė

+370 657 72 734
El.paštas: ukmerge@rigveda.lt

Vilnius

+370 657 50 794
El.paštas: zirmunai@rigveda.lt

Panevėžys

+370 657 89 787
El.paštas: panevezys@rigveda.lt

Traktorininkų (nusižengusiųjų) pažymėjimo grąžinimas

Norint susigrąžinti traktorininko pažymėjimą policijai turite pateikti šiuos dokumentus:

 • Asmens dokumentas
 • Medicininė pažyma, išduota po pažeidimo padarymo (galite išklausyti pas mus)
 • Pažymą iš profesinio mokymo teikėjo apie pakartotinai išlaikytą traktorininko kvalifikacijos egzaminą (galite išklausyti pas mus)
 • Alkoholio ir narkotikų žalos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, jei teisė vairuoti buvo atimta dėl neblaivumo

Pastaba: praradus traktorininko pažymėjimą vieneriems metams ar ilgiau privaloma perlaikyti kvalifikacijos egzaminą.

Reglamentuojantys traktorininko pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarką teisės aktai:

Grupės organizuojamos nuolat