95 KODAS PROFESINIS MOKYMAS

95 kodas: Pradinė profesinė kvalifikacija arba kvalifikacijos tobulinimo periodiniai mokymai kroviniams ar keleiviams vežti. Skaičius „95“ su atitinkama data įrašomas vairuotojo pažymėjime ties atitinkama įgyta kategorija (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) 12 stulpelyje.

 

Naujiems C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams: įgyvendinant 2013 m. Liepos 15d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo visų ES šalių būsimiems profesionaliems vairuotojams norintiems vežti krovinius (dirbti krovinių pervežime) ir keleivius (dirbti keleivių pervežime) komerciniais tikslais (gaunant iš to atlygį) privaloma įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (EU 95 kodą) ir kas 5 metus atnaujinti kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

Vairuotojų pradinę profesinę kvalifikaciją (EU 95 kodą) privalo įgyti:
 • C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojai vežantys krovinius komerciniais tikslais ir įgiję teisę vairuoti po 2009 m. rugsėjo 10d.
 • D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojai vežantys keleivius komerciniais tikslais ir įgiję teisę vairuoti po 2008 m. rugsėjo 10d.
 • Privaloma įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (EU 95 kodą) ir kas 5 metus atnaujinti kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.
Pradinę profesinę kvalifikaciją kroviniams bei keleiviams vežti vairuotojai gali įgyti nuo 21metų.
 • Mūsų mokykloje vairuotojai kartu gali mokytis pradinę profesinę kvalifikaciją kroviniams bei keleiviams vežti ir įgyti teisę vairuoti atitinkamos kategorijos (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) transporto priemonę.
Vairuotojų profesinės kvalifikacijos periodinį tobulinimo kursą privalo įgyti:
 • (C1, C1E, C, CE) kategorijų vairuotojai vežantys krovinius ir įgiję teisę vairuoti iki 2009m. rugsėjo 10d. ir (D1, D1E, D, DE) kategorijų vairuotojai vežantys keleivius ir įgiję teisę vairuoti iki 2008 m. rugsėjo 10 d.
 • Kursų trukmė 35 val. teorijos mokymo, t.y. 1 sav. priklausomai ar dieninės ar vakarinės grupės.
 • Mokymo kursas gali būti organizuotas dalimis, tačiau kiekvieną kartą negali trukti trumpiau kaip 7 val.
Pradinės profesinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo kurso vairuotojai neprivalo įgyti jei:
 • Tr. priemonės didž. leistinas greitis ne didesnis kaip 45 km/h.
 • Jei krovinius ar keleivius veža nekomerciniais tikslais arba naudojasi asmeniniams tikslams.
 • Jei tr. priemonės skirtos mokyti asmenims vairavimo, gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo, ar specialiems darbams atlikti.

Grupės organizuojamos nuolat

Reikalingi dokumentai:
 • Galiojanti vairuotojo sveikatos medicininė pažyma.
 • Vairuotojo pažymėjimas
 • Asmens dokumentas bei foto nuotrauka.
95 Kodas
95 Kodas
95 Kodas
95 Kodas