Aktuali informacija norintiems susigrąžinti teisę vairuoti bei naujausi pakeitimai

Praradus vairuotojo pažymėjimą, papildomai reikia pasitikrinti sveikatą (jei teisė vairuoti atimta už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio ar kitų medžiagų), gauti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą bei išklausyti papildomo vairuotojų mokymo kursus. 
Jei teisė vairuoti buvo atimta metams ar ilgiau – teks iš naujo perlaikyti ir teorinį bei praktinį vairavimo egzaminą VĮ „Regitra“.

Papildomi vairuotojų mokymai gali būti skiriami ir pradedantiesiems vairuotojams (neturintiems 2 metų stažo), pažeidusiems KET taisykles. Neišklausius šių kursų, 10 metų galiojantis vairuotojo pažymėjimas nėra išduodamas.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint atgauti vairuotojo pažymėjimą

Praėjus bausmės laikui, į policijos padalinį, kuriame buvo nuspręsta atimti vairuotojo pažymėjimą, vairuotojas turi pristatyti:
1) Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2) Sveikatos patikrinimo pažymą.
3) Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą (pirmos pagalbos kursų pažymėjimą).
4) Išlaikytų teorinio ir praktinio vairavimo egzamino „Regitroje“ pažymėjimus (tik jei teisė vairuoti buvo atimta metams ar daugiau).

Kai kuriais atvejais reikia iš naujo pasitikrinti sveikatą

Praradus vairuotojo pažymėjimą, pasitikrinti sveikatą privaloma iš naujo tik tuomet, jei teisė vairuoti buvo atimta dėl to, kad vairuotojas vairavo neblaivus. Tokiu atveju į pažymą apribojimuose yra įrašoma, kad vairuotojas vairavo neblaivus.

Jei teisė vairuoti buvo atimta dėl to, kad vairuotojas vairavo arba įvykdė pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, teks išklausyti ir mokymus apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, tai galite padaryti ir pas mus.

Registruodamasis į papildomus vairuotojų mokymus, asmuo turi pateikti:

1) Administracinio teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis jam buvo taikyta administracinė atsakomybė.
2) Vairuotojo pažymėjimą (jei jis nėra atimtas).
3) Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Mokymo turinys:

  • 45 min individuali KET pažeidimo analizė su psichologu
  • 45 min saugaus, ekonomiško ir ekologiško praktinio vairavimo mokymosi
  • 90 min psichologijos kursas
  • 45 min bendrasis teorijos mokymo kursas
  • žinių patikrinimo testas

 

Perlaikyti egzaminus „Regitroje“ galima pasiruošus savarankiškai

Jei teisė vairuoti buvo prarasta metams ar daugiau, teks perlaikyti teorinį ir praktinį egzaminą VĮ „Regitra“. Jiems galima pasiruošti savarankiškai, tačiau norint išlaikyti egzaminus, rekomenduojama  pasikartoti Kelių eismo taisykles, spręsti KET testus ir keletą valandų pasipraktikuoti su vairavimo instruktoriumi.

Pagrindiniai aktualūs pakeitimai

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui, buvo sugriežtintos nuobaudos už kai kuriuos Kelių eismo taisyklių pažeidimus, ypač už tokius, kurie kelią pavojų saugiam eismui. Už lenkimą vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti ir įvažiavimą į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus, privalomu tapo teisės vairuoti atėmimas. Be piniginės baudos nuo 170 iki 230 eurų, vairuotojams  privaloma skirti teisės vairuoti atėmimą nuo 3 iki 6 mėnesių.

Leistiną greitį viršijus daugiau kaip 30 km/val., teisės vairuoti atėmimas privalomai skiriamas ne tik pradedantiesiems vairuotojams, bet ir transporto priemonių, kurių didžiausia leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip devynios sėdimos vietos, taip pat motociklų vairuotojams. Šių kategorijų vairuotojams už greičio viršijimą daugiau kaip 50 km/val. privalomai bus atimama teisė vairuoti nuo vienų metų iki vienų metų ir šešių mėnesių, o bauda sieks 550 eurų.

Vairuotojai, kuriems bus nustatytas lengvas girtumas, daugiau nei 0,4 promilės, bet ne daugiau nei 1,5 promilės, taip pat vengę, kad būtų patikrintas blaivumas, bus baudžiami nuo 300 iki 450 eurų bauda. Jeigu apsvaigimas viršys 1,5 promilės, vairuotojas bus baudžiamas remiantis nebe ANK, o Baudžiamuoju kodeksu (BK). Vairuotojams, kurių kraujyje alkoholio kiekis viršys 1,5 promilės, grės ir areštas. Pagal 2015-aisiais priimtas BK pataisas už didesnį nei 1,5 promilės girtumą numatoma bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienų metų. Naujajame kodekse griežtinama atsakomybė už vengimą tikrintis neblaivumą ar apsvaigimą. Vengusiesiems pasitikrinti neblaivumą numatyta bauda nuo 1 000 iki 2 000 eurų (buvo iki 860 eurų) ir teisės vairuoti atėmimas iki ketverių metų. Dėl teisės vairuoti ir vairuotojo pažymėjimo grąžinimo vairuotojai turės kreiptis ne į policiją, o į valstybinę įmonę „Regitra“.

Vairuotojo pažymėjimo grąžinimas ankščiau – nebegalimas

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), kuris nebenumato galimybės kreiptis su prašymu grąžinti teisę vairuoti suėjus pusės teisės vairuoti atėmimo termino.

Tačiau, jeigu Jums teisė vairuoti atimta iki 2017-01-01, turite galimybę pasinaudoti ATPK 329 str. nuostatomis ir kreiptis į teismą (policiją) su prašymu sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą.

„Neišklausę papildomų kursų, tokie „žalieji“ negali gauti nuolatinio, 10 metų galiojančio vairuotojo pažymėjimo.“

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas numato, kad papildomus kursus pradedantiesiems vairuotojams privaloma išklausyti per metus laiko nuo pažeidimo padarymo dienos. Per 1 metus nuo pažeidimo padarymo datos nebaigusiems papildomo vairuotojų mokymo, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama ir naujas vairuotojo pažymėjimas, galiojantis 2 metus, išduodamas tik perlaikius turėtų transporto priemonių kategorijų vairavimo egzaminą.