Krautuvų mokymai (neformalus mokymas)

Autokrautuvų ir elektrinių krautuvų vairuotojo neformalaus mokymo programa (darbui konkrečioje įmonėje)

Programos tikslas – parengti autokrautuvų bei elektrinių krautuvų vairuotojus darbui konkrečioje įmonėje, galinčius dirbti krautuvais, nustatyti jų gebėjimų lygį atliekant krovinio iškrovimo ir pakrovimo darbus, užsitikrinant įvairių darbų pasirinkimą.

Krautuvų vairuotojo kursų metu yra išdėstomi reikalavimai, bei įmonės viduje atliekami praktiniai mokymai su įmonės krautuvais. Baigus mokymus išduodamas neformalaus mokymo pažymėjimas. Autokrautuvų ir elektrinių krautuvų pažymėjimai paprastai yra neterminuoti jei įstatymai, ar įmonės patvirtinta tvarka nenumato kitaip. Mokytis ir dirbti pagal šią programą gali ne jaunesni nei 18 metų asmenys. Pažymėjimas galioja konkrečioje įmonėje.

Įgyjama kompetencija: valdyti autokrautuvus arba elektrinius krautuvus su specialiais krovinių paėmimo įtaisais.

Reikalingi dokumentai:

  • Asmens dokumentas
  • Vairuotojo pažymėjimas

Kaina: Auto krautuvo arba elektrinio krautuvo mokymai (neformalus mokymas): 49

Keičiame ir išduodame traktorininkų ir krautuvų pažymėjimus!

Mokymai organizuojami nuolat. (žr. Naujos grupės)