Kėlimo platformų mokymai (neformalus mokymas)

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus neformalaus mokymo programa (darbui konkrečioje įmonėje)

Programos tikslas – parengti darbininkus darbui konkrečioje įmonėje, kurie žinotų bendruosius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus,mokėtų paruošti darbui mobiliąsias kėlimo platformas pagal reikalavimus, atliktų kėlimo darbus mobiliosiomis kėlimo platformomis. Pabaigus mokymus išduodamas neformalaus mokymo pažymėjimas, liudijantis apie įgytas kompetencijas. Mokytis ir dirbti pagal šią mokymo programą gali ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.

Įgyjama kompetencija: geba dirbti mobiliųjų kėlimo platformų operatoriumi.

Reikalingi dokumentai:

  • Asmens dokumentas
  • Išsilavinimo dokumentas (pagrindinis)

Kaina: Kėlimo platformų mokymai (neformalus mokymas) – 49€

Mokymai organizuojami nuolat. (žr. Naujos grupės)

Naujos grupės organizuojamos nuolat