Kėlimo platformų mokymai (neformalus mokymas)

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus neformalaus mokymo programa (darbui konkrečioje įmonėje)

Programos tikslas – parengti darbininkus darbui konkrečioje įmonėje, kurie žinotų bendruosius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, kėlimo įrenginių lopšių (kėlimo platformų) konstrukciją, jų veikimo principą, mokėtų saugiai dirbti lopšyje (platformoje). Sėkmingai išlaikiusiems egzaminus išduodamas pažymėjimas, leidžiantis dirbti darbininku kabamosiose bei pastatomosiose kėlimo platformose, kėlimo įrenginių lopšiuose. Pabaigus mokymus išduodamas neformalaus mokymo pažymėjimas, liudijantis apie įgytas kompetencijas. Mokytis ir dirbti pagal šią mokymo programą gali ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.

Įgyjama kompetencija: geba dirbti kėlimo platformos operatoriumi.

Reikalingi dokumentai:

  • Asmens dokumentas
  • Išsilavinimo dokumentas (pagrindinis)

Kaina: Kėlimo platformų mokymai (neformalus mokymas) – 49€

Mokymai organizuojami nuolat. (žr. Naujos grupės)

Naujos grupės organizuojamos nuolat